Nødværgeretten §13

Stk. 1

Handlinger foretaget i nødværge er straffri for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb, og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne rets godes betydning er forsvarlig.

Stk. 2

Overskrider nogen grænsen for lovlig nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse.

Stk. 3

Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for retmæssige måder at skaffe lovlig påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning.

Nødværge er objektiv straffrihedsgrund. En ellers strafbar handling er, når den foretages i nødværge, retmæssig. Det er hermed udelukket, at strafansvar opstår.
 
Straffelovens §14 omhandlende nødværgeret

§14: En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skader på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning.

Fortolkning

At give en fuldstændig fortolkning af dette knudrede retssprog, vil nok blive for omfattende, så derfor er der her stillet nogle ”tommelfingerregler”, som er udledt af disse paragraffer. 
Gør dit yderste for at undgå voldelige konfrontationer.
- Anvend mindst mulig magt, hvis situationen alligevel opstår.
Forsøg, så vidt det er muligt, at sikre dig vidner på, at DU er blevet angrebet.
Stop magtanvendelsen når angriberen ophører med sit angreb.
  Næstved Taekwondo Klub - Kalbyrisskolen Solsikkevej 20, drengenes gymnastik - 4700 Næstved - Tlf: 26845782 en løsning fra Klubmodul