Dan-graduering.

Dan-graduering afholdes normalt 1. gang om året, ultimo september eller primo oktober.

Det er Beusanim og Sabeunimer der er eksaminatorer ved Dan-gradueringen, dan/Poom bærere der ikke er aspiranter, er hjælpere.

For at blive indstillet til Dan-graduering i MDK HR TKD, skal aspiranten opfylde følgende retningslinjer.

Aspiranten skal i første omgang indstilles af cheftræneren, derefter skal aspiranten have deltaget i minimum 2 Dan fortræninger, gerne flere.

På 1. Danfortræning bliver aspiranten vurderet af Sabeunim gruppen og Beusanim, hvorpå den endelige indstilling følger, indstillingen kan blive betinget af vurderingen.

Hvis en aspirant bliver betinget indstillet, er det op til Sabeunim gruppen og Beusanim, at stille krav til hvilke områder eleven skal gøre bedre inden 2. Danfortræning, hvor den endelige indstilling så vil komme, aspiranten skal aflevere det skriftlige projekt som andre aspiranter. 


Tidsinterval mellem gradueringer:


Tidsinterval fra 1. kup, følger vi som minimum WTF/Kukkiwon’s regler, dog har vi bestemt at for de fleste aspiranter gælder følgende tidsperiode:

    

1. Kup til 1. Dan / 1. Poom    ca. 1 år

1. Dan til 2. Dan / 2. Poom    2 år

2. Dan til 3. Dan / 3. Poom    3 år

3. Dan til 4. Dan             4 år

4. Dan til 5, Dan            5 år

5. Dan til 6. Dan            6 år

6. Dan til 7. Dan            7 år

7. Dan til 8. Dan            8 år


Alderskrav følger altid WTF/Kukkiwon regler.


Aspiranten skal have trænet regelmæssigt, i den periode der skal gå mellem gradueringerne.
Hvorfor tidsperioden og rapporten til Dan graduering?

Det er en modningsproces, som skal gøre aspiranten klar til næste grad, hvor de i løbet af årene, sætter fokus på sig selv, sine færdigheder og mangler.

En slags selvransagelse og selv meditation i en lang periode, som normalt sætter gang i eftertænksomhed og bevidsthed. 


For år tilbage var det mere almindeligt at vi trænede meget mere end vi gør i dag, det er grunden til den ekstra træningsperiode mellem gradueringerne.

Der kan dog være aspiranter som samtidig er trænere, og gør et stort arbejde i klubberne, som deltager i flere Dansamlinger og Danfortræninger, og hvor vi kan se at de samtidig træner hjemme, eller andre steder, i de tilfælde kan Sabeunim gruppen og Beusanim vurdere til at de kan nøjes med at følge WTF/Kukkiwon’s regler for tidsperiode.1. Dan-fortræning.

Bliver afholdt i forsommeren maj/juni måned.

Udover pensum træning er den 1. Dan fortræning også en slags udholdenhed og fysisk færdigheds test over 2 dage.

Aspiranterne får udleveret deres projekt tema i slutningen af Dan-fortræningen, samt får at vide at de er indstillet, og hvis de har noget de skal rette på.Projekt temaer til Dan aspiranter.

1. Dan     Um & Yang

2. Dan    Taegeuk filosofi

3. Dan    Do

4. Dan    Samjae (treenighed).

5. Dan    Hvilke kvaliteter mener du man skal have som mester/menneske.

6. Dan    Min vej


Alle skal skrive om hvem er jeg og hvad er Hwarang Taekwon-Do for mig.

7 + 8 Dan er bestemt af WTF/Kukkiwon.

Rapporten skal sendes til BSN/SBN senest 14. dage før 2. Dan-fortræning.

1.- 5. Dan skal skrive på dansk, 6 – 8 Dan på engelsk da den skal sendes til WTF/Kukkiwon for bedømmelse.
2. Dan-fortræning.

bliver afholdt ca 1 måned før Dan-graduering.

Den 2. Dan-fortræning er en mere teknisk præget træning over 2 dage, udover at se om aspiranten er klar til graduering, og der bliver kikket på de aspiranter der har haft mangler ved 1. Dan-fortræning.

Det er ved 2. Dan-fortræning aspiranten fremlægger den projekt tema rapport som er blevet givet.
  Næstved Taekwondo Klub - Kalbyrisskolen Solsikkevej 20, drengenes gymnastik - 4700 Næstved - Tlf: 26845782 en løsning fra Klubmodul