Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Næstved Taekwondo klub onsdag d. 29. marts 2023 kl 19.00 i træningssalen på Kalbyrisskolen.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4.  Cheftræners beretning.
 5.  Forelæggelse af driftsregnskab og status.
 6.  Forslag fra bestyrelsen/medlemmerne.
  1. Der er forslag om ændring af vedtægternes §10
  2. Der er forslag til ændring af §18 stk 6
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  1. Formand Tommy– på valg
    Kasserer – Mik –  på valg
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. fastsættelse af kontingent
 10. Eventuelt.

 

Det foreslås at §10 ændrer ordlyd til: Klubben tegnes af formanden og næstformanden. Ved afhændelse og pantsætning af udstyr tegnes klubben af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke bestyrelsen, eller medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen. Eventuelle økonomiske krav mod foreningen kan kun søges i klubbens formue.

Det foreslås at §18 stk 6 ændrer ordlyd til: Klubben skal afslutte årsregnskabet med et overskud

Eventuelle emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

På vegne af bestyrelsen, Tommy Schwartz

  Næstved Taekwondo Klub - Kalbyrisskolen Solsikkevej 20, drengenes gymnastik - 4700 Næstved - Tlf: 26845782 en løsning fra Klubmodul